Ideell förening för mångfald

Öppet Hus är en ideell förening som genom mentorprogram och yrkesaktiviteter öppnar dörrar
till arbetsmarknaden för unga vuxna med utländsk bakgrund.

IMG_7317

 2018- 142 matchningar

 2017- 125 matchningar

  2016- 123 matchningar

  2015- 150 matchningar

2014- 91 matchningar

2013– 72 matchningar

Över 60 unika utländska bakgrunder finns i vårt nätverk.

Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för att öppna dörrar till arbetsmarknaden främst för unga vuxna med utländsk bakgrund.
Vår kärna i verksamheten är vårt mentorprogram. Vi har ett stort nätverk av personer från medlemsföretagen och personliga kontakter i arbetslivet som ställer upp ideellt som mentorer till ungdomarna för att samtala och stötta de i sin utveckling. Mentorerna tycker det är berikande att få nya perspektiv, insikter och att dela med sig av sina erfarenheter och kontakter i branschen. Och adepten tycker såklart att det är guld värt att få kontakt, visa upp sig och sina egenskaper för en mentor i arbetslivet! Det ger personlig utveckling för båda personerna i mentorprogrammet. Mentorprogrammen leder ofta till praktikplatser, arbete och inspiration till fortsatta studier.

Vi erbjuder adepterna yrkesrelaterade och sociala aktiviteter under året som gör att nya kontakter knyts och delaktighet bland Göteborgare stärks.

Föreningen Öppet Hus startade 2009.
Initiativtagare för föreningen var Peter Hjörne och Lars Wiklund.

Föreningen ska genom mentorprogram och på andra sätt främja, stödja och uppmuntra unga vuxna till arbete och fortsatta studier.

Att få ungdomar i arbete handlar om att skapa ny kraft och dynamik som vi så väl behöver. Vi måste låta alla bidra med sin kraft, vilja och talang. Mångfald ger styrka!

Genom olika aktiviteter önskar föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande unga vuxna.

Föreningens medlemmar och nätverk ska också försöka erbjuda praktikplatser/sommarjobb till våra unga vuxna. Många ungdomar saknar ofta det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Flera saknar etablerade vuxna som har kontakter eller någon som kan ge råd och vägledning. De behöver kunskaper, inspiration och inblick i hur en arbetsplats fungerar.

”Vi är övertygade om att mångfald lönar sig och skapar dynamik både på arbetsplatsen och i samhället!

Arbetslösheten var och är, som ni väl vet, ett gissel och ett elände- samhällsekonomiskt men framför allt ur ett mänskligt perspektiv!
Just nu strömmar ansökningar in till Öppet Hus från ett stort antal unga vuxna som vill ha mentorer genom oss. Många saknar helt kontakter med arbetsmarknaden och arbetslivet trots det att de besitter en otrolig massa kompetens, erfarenhet, intresse och energi samt är mycket motiverade. Så får det inte vara och det vill vi ändra på!

Behovet av mentorprogram och av nya mötesplatser ökar.

Vi tar vara på människors kompetenser och öppnar dörrar till arbetsmarknaden!

 

Vi är stolta över det vi tillsammans åstadkommer med Bästisar, medlemmar, adepter och mentorer!