Om oss

Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för att öppna dörrar till arbetsmarknaden främst för unga vuxna med utländsk bakgrund.

Föreningen Öppet Hus startade 2009. Initiativtagare för föreningen var Peter Hjörne och Lars Wiklund. Föreningen ska genom mentorprogram och på andra sätt främja, stödja och uppmuntra unga vuxna till arbete och fortsatta studier. Att få ungdomar i arbete handlar om att skapa ny kraft och dynamik som vi så väl behöver. Vi måste låta alla bidra med sin kraft, vilja och talang. Mångfald ger styrka!

Genom olika aktiviteter önskar föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande unga vuxna. Föreningens medlemmar och nätverk ska också försöka erbjuda praktikplatser/sommarjobb till våra unga vuxna. Många ungdomar saknar ofta det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Flera saknar etablerade vuxna som har kontakter eller någon som kan ge råd och vägledning. De behöver kunskaper, inspiration och inblick i hur en arbetsplats fungerar.

Vår kärna i verksamheten är vårt mentorprogram. Vi har ett stort nätverk av personer från medlemsföretagen och personliga kontakter i arbetslivet som ställer upp ideellt som mentorer till ungdomarna för att samtala och stötta de i sin utveckling. Mentorerna tycker det är berikande att få nya perspektiv, insikter och att dela med sig av sina erfarenheter och kontakter i branschen. Och adepten tycker såklart att det är guld värt att få kontakt, visa upp sig och sina egenskaper för en mentor i arbetslivet! Det ger personlig utveckling för båda personerna i mentorprogrammet. Mentorprogrammen leder ofta till praktikplatser, arbete och inspiration till fortsatta studier.

 Vi erbjuder adepterna yrkesrelaterade och sociala aktiviteter under året som gör att nya kontakter knyts och delaktighet bland Göteborgare stärks

”Vi är övertygade om att mångfald lönar sig och skapar dynamik både på arbetsplatsen och i samhället! ”

globala målen - agenda 2030

ÖPPET HUS BIDRAR TILL DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN OCH AGENDA 2030. 

VI STÅR FÖR EN JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD OCH VI FÖRESPRÅKAR LIKA
MÖJLIGHETER FÖR KVINNOR OCH MÄN. 

FÖR ATT MINSKA OJÄMLIKHET SKAPAR VI ENPLATTFORM DÄR INTEGRATION KAN 
FÖRBÄTTRAS PÅ ARBETSPLATSER I GÖTEBORG. 

VI FRÄMJAR EN MÅNGFALD FÖR FLER INKLUDERANDE ARBETSPLATSER. 

ÖPPET HUS ARBETAR FÖR
EN HÅLLBAR STAD OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE DÄR VI UPPMUNTRAR OCH SKAPAR PLATSER
FÖR OLIKA MÄNNISKOR ATT MÖTAS.

sv_SESwedish