Om oss

Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för att öppna dörrar till arbetsmarknaden främst för unga vuxna med utländsk bakgrund.

Föreningen Öppet Hus startade 2009. Initiativtagare för föreningen var Peter Hjörne och Lars Wiklund. Föreningen ska genom mentorprogram och på andra sätt främja, stödja och uppmuntra unga vuxna till arbete och fortsatta studier.

 

Att få ungdomar i arbete handlar om att skapa ny kraft och dynamik som vi så väl behöver. Vi måste låta alla bidra med sin kraft, vilja och talang. Mångfald ger styrka!

 

Genom olika aktiviteter önskar föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande unga vuxna. Föreningens medlemmar och nätverk ska också försöka erbjuda praktikplatser/sommarjobb till våra unga vuxna. Många ungdomar saknar ofta det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Flera saknar etablerade vuxna som har kontakter eller någon som kan ge råd och vägledning. De behöver kunskaper, inspiration och inblick i hur en arbetsplats fungerar.

Vår kärna i verksamheten är vårt mentorprogram. Vi har ett stort nätverk av personer från medlemsföretagen och personliga kontakter i arbetslivet som ställer upp ideellt som mentorer till ungdomarna för att samtala och stötta de i sin utveckling. Mentorerna tycker det är berikande att få nya perspektiv, insikter och att dela med sig av sina erfarenheter och kontakter i branschen. Och adepten tycker såklart att det är guld värt att få kontakt, visa upp sig och sina egenskaper för en mentor i arbetslivet! Det ger personlig utveckling för båda personerna i mentorprogrammet. Mentorprogrammen leder ofta till praktikplatser, arbete och inspiration till fortsatta studier.

 

Vi erbjuder adepterna yrkesrelaterade och sociala aktiviteter under året som gör att nya kontakter knyts och delaktighet bland Göteborgare stärks.

”Vi är övertygade om att mångfald lönar sig och skapar dynamik både på arbetsplatsen och i samhället! ”

Astri Lidman

Verksamhetsansvarig

Astri har varit delaktig i Öppet Hus sedan starten 2009 och brinner för integration i vår stad. Astri är en fena på att få in fler mentorer och medlemmar till vårt nätverk för att kunna hjälpa fler att närma sig den svenska arbetsmarknaden.

Johanna ahl

Samordnare

Johanna har främst hand om dialogen med alla deltagare och adepter, hon planerar och genomför nätverksträffar, aktiviteter och samarbeten. Johanna tycker alla ska tänka mångfald i sina organisationer och därför engagerar hon alla som hon möter att engagera sig i Öppet Hus.