Jag tycker det är väldigt bra, både för mentorer och adepter att man lär sig mycket om varandra och man skapar sig ett nätverk vilket är det viktigaste. Många saknar ett bra nätverk idag, och det är något man får genom mentorskapet.

chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram