Bli mentor

Dela med dig av din kunskap, yrkeserfarenhet och vardag på jobbet och ge din adept insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att studera och arbeta i Sverige.

Vi matchar dig till en adept med liknande arbetserfarenhet, utbildning och/eller intressen som dig själv.
Mentorprogrammet pågår under ett år med uppehåll över sommaren. Riktlinjen är att man träffas en gång var 5:e vecka i cirka en timma, ni bestämmer var och när. Man förbinder sig att uppdatera Öppet Hus efter varje möte med sin adept.
Mentorerna delar med sig av sin kunskap, sina yrkeserfarenheter och sin vardag på jobbet. Adepten får insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att studera och arbeta i Sverige. Genom mentorprogrammet och våra mötesplatser får adepten också möjlighet att skapa sig ett nätverk inom sin bransch!
Under programmets gång bjuds man också in till gemensamma träffar och aktiviteter, däremellan ses adepter och mentorer på tu man hand. 
Mentorprogrammet ger kompetensutveckling och blir berikande både för mentorerna och adepterna! Många mentorer ställer upp flera gånger för olika adepter. För att programmet ska bli lyckat krävs det att mentorn och adepten har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar. Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för adepten och mentorn. Att bli adept betyder inte att man automatiskt får jobb även om det kan öka chanserna!
Här följer ett kort förslag på hur man kan lägga upp träffarna:

• Presentation
• Besök på mentorns arbetsplats
• Förebilder och egenskaper
• Lista starka sidor
• Hur ser en bra arbetsplats ut?
• Vad kräver arbetsmarknaden?
• Koder i arbetslivet och hur blir man attraktiv på arbetsmarknaden?
• Motiv för att arbeta
• Studiebesök på andra företag
• Gå igenom CV, intervjuträna och söka arbete
• Nätverk och personlig referens

Bli mentor
Öppet Hus gäng

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Öppet Hus, hur vi kan samarbete eller anmäla dig till våra Mentorprogram?

Tillbaka till Mentorprogram

    Föredrar du mail? Maila sofia.bruce@gp.se

    chevron-uparrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram