Ansök om mentor

Vill du ha nycklar till arbetsmarknaden?

Mentorprogrammet riktar sig till dig som är ung vuxen, 17 till cirka 40 år med utländsk bakgrund i syftet att stötta dig i din karriär och föra dig närmare den svenska arbetsmarknaden.

Vi matchar dig till en mentor med arbetserfarenhet, utbildning och/eller intressen som dig själv.
Mentorprogrammet pågår under ett år med uppehåll under sommaren. Riktlinjen är att man träffas en gång var 5:e vecka i cirka en timma, ni bestämmer själva var och när. Man förbinder sig att uppdatera Öppet Hus efter varje möte med sin mentor.
Du får ett bollplank och en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och dörröppnare till arbetsmarknaden, ofta med ett stort kontaktnät i Göteborg. För att mentorprogrammet ska bli lyckat krävs det att du har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar!

Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för dig och alla mentorer ställer upp ideellt. Att vara med i vårt mentorprogram betyder inte att man blir garanterad ett jobb men du får ett nytt nätverk och många nya möjligheter!
För bästa resultat i ditt mentorprogram rekommenderar vi att du träffar din mentor under en timme, ungefär var femte vecka. Vi har ett förslag på hur du kan lägga upp träffarna med din mentor för att få ut så mycket som möjligt av era möten. Efter avslutat mentorprogram delar Öppet Hus ut ett diplom till dig som är adept.

Ansök om mentor
Öppet Hus mentorer

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Öppet Hus, hur vi kan samarbete eller anmäla dig till våra Mentorprogram?

Tillbaka till Mentorprogram

    Föredrar du mail? Maila sofia.bruce@gp.se

    chevron-uparrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram