Öppet Hus är en ideell förening som har till främsta syfte att hjälpa unga vuxna med utländsk bakgrund att närma sig arbetsmarknaden.

Ideell förening för mångfald

Föreningen ska genom mentorprogram och på andra sätt främja, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund boende företrädelsevis i Västsverige. Föreningens medlemmar ska också försöka erbjuda praktikplatser/sommarjobb till dessa ungdomar.

Ungdomarna saknar ofta det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. De saknar etablerade vuxna förebilder som har kontakter eller någon som kan ge råd och vägledning. De behöver kunskaper om de sociala koderna på en arbetsplats och inblickar i hur en arbetsplats fungerar. 

Att få unga nya svenskar i arbete handlar om att skapa ny kraft och dynamik som vi så väl behöver. Vi måste låta alla bidra med sin kraft, vilja och talang för mångfald ger ny styrka.

Genom olika aktiviteter önskar föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande ungdomar. Vi är övertygade om att mångfald lönar sig och skapar en ny dynamik, både på arbetsplatsen och i samhället. 

Mentorprogram

aktiviteter för adepter

 • En mentor delar med sig av sina erfarenheter och nätverk

 • är ett neutralt bollplank

 • möjlighet till att bli referens

 • vägledning till studier

 • hur man når mål/visioner

 • en mentor inget löfte om att ordna jobb

   

 • träna CV-skrivning och intervjuteknik

 • studievägledning

 • bygga nätverk

 • gå på studiebesök, även kulturella

 • lyssna på inspirationsföreläsningar

 • utbildning (starta eget, data, språk, ledarskap)

 • Göteborgskunskap med historiskt perspektiv

Vad tycker deltagarna?

mentor

”Hej, det går alldeles utmärkt! Så himla roligt med detta programmet. Får mycket energi av adepterna.”

Jag har lärt känna härliga personligheter med driv, det är jag tacksam över. Genom våra träffar har jag också fått mer kunskap om arbetskulturella skillnader och likheter, det är alltid spännande att reflektera över.

Tack Sara, och tack Öppet Hus för att ni gör ert fantastiska jobb, ni är en ledande stjärna och det är så ärofyllt och fint att få vara med på ett hörn! 😊

adept

”Jag är så tacksam för det här programmet, Erika har hjälpt mig jättemycket under programmet! 🙂 Jag är också tacksam för era olika evenemang och information.”

 

Tack till er för en spännande år där ni gav mig möjligheten att lära mig mer, få inspiration av fantastiska människor och främst för att få mig att känna att allt är möjligt så länga man kämpar och jobbar hårt. Tack för allt ni gör för andra! 

Jag hade min första möte med Lena förra fredagen! Den var fantastisk 😊 Hon gav mig bra råd och hon motiverade mig! Jag är så glad jag har en mentor och jag är så tacksam för Öppet Hus!