Öppet Hus är en ideell förening som har till främsta syfte att hjälpa unga
med utländsk bakgrund att närma sig den svenska arbetsmarknaden.

Ideell förening för mångfald

Föreningen ska genom mentorprogram och på andra sätt främja, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund boende företrädelsevis i Västsverige. Föreningens medlemmar ska också försöka erbjuda praktikplatser/sommarjobb till dessa ungdomar.

 

Ungdomarna saknar ofta det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. De saknar etablerade vuxna förebilder som har kontakter eller någon som kan ge råd och vägledning. De behöver kunskaper om de sociala koderna på en arbetsplats och inblickar i hur en arbetsplats fungerar.

Att få unga nya svenskar i arbete handlar om att skapa ny kraft och dynamik som vi så väl behöver. Vi måste låta alla bidra med sin kraft, vilja och talang för mångfald ger ny styrka.

 

Genom olika aktiviteter önskar föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande ungdomar. Vi är övertygade om att mångfald lönar sig och skapar en ny dynamik, både på arbetsplatsen och i samhället.

Mentorprogram

en mentor delar med sig av sina erfarenheter och nätverk

neutralt bollplank

bli referens

vägledning till studier

hur man når mål/visioner

inget löfte om att ordna jobb

Aktiviteter för ungdomar

träna CV-skrivning och intervjuteknik

ge studievägledning

bygga nätverk

gå på studiebesök, även kulturella

lyssna på inspirationsföreläsningar

utbildning (starta eget, data, språk, ledarskap)

Göteborgskunskap med historiskt perspektiv

Ladda ner vår folder:

Sagt om oss

Hej, det går alldeles utmärkt! Så himla roligt med detta programmet. Får mycket energi av adepterna.

– Sofie

Tack för ett bra samarbete under året! Det är verkligen fantastiskt hur många bra matchningar det har blivit. Samtliga adepter som har fått en mentor genom er är nöjda och upplever att mentorskapet har öppnat många dörrar!

– Elin

Det går verkligen bra med handledaren, vi har hunnit träffas två gånger hittills och planera den tredje efter nytt år. Tack Astri till att jag fick möjligheten att möta en underbar person.

– Berhane