Samarbete

öppet hus behöver stöd av företag för att växla upp OCH KUNNA erbjuda fler möjligheter och aktiviteter för våra adepter

Ditt företag kan bli medlem i Öppet Hus för att vi ska kunna göra ännu mer för Göteborgs unga och för vår framtid!

Ditt företag kan

  • erbjuda våra adepter praktikplats/ arbete
  • erbjuda mentorer
  • hålla relevanta workshops för våra adepter eller/ och mentorer
  • bjuda in våra deltagare till ”en bra arbetsplats”
  • inspirera våra adepter till arbete och högre studier

Ditt företag får

  • inspiration, ny kompetens och dynamik genom vårt nätverk av unga vuxna med utländsk bakgrund
  • stöd i att arbeta med social hållbarhet
  • få hjälp med att rekrytera ny kompetent personal
  • möjlighet till personlig utveckling