jag vill ha en mentor

MENTORPROGRAMMET RIKTAR SIG TILL DIG SOM ÄR UNG VUXEN, 17 TILL 35 ÅR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I SYFTET ATT STÖTTA DIG I DIN KARRIÄR OCH FÖRA DIG NÄRMARE DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN.

 

 

Vi matchar en personlig mentor till dig.

Engagemang och motivation är grunden i ett framgångsrikt mentorprogram. Du får ett bollplank och en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och en dörröppnare, ofta med ett stort kontaktnät i Göteborg. För att mentorprogrammet ska bli lyckat krävs det att du har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar.

Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för dig och alla mentorer ställer upp ideellt.

Att vara med i vårt mentorprogram betyder inte att man blir garanterad ett jobb men du får ett nytt nätverk och många nya möjligheter.

För bästa resultat i ditt mentorprogram rekommenderar vi att du träffar din mentor under en timme, ungefär var femte vecka. Mentorprogrammet pågår i ett år med uppehåll under sommaren. Efter avslutat mentorprogram delar Öppet Hus ut ett diplom till adepten.

Lycka till!!

 

Här kommer ett kort förslag på ett upplägg i sitt mentorprogram

Intresseanmälan:

    sv_SESwedish