Jag vill bli mentor

Öppet Hus ger mentorer (främst till unga vuxna) från våra nätverk.
Mentorerna anmäler sig till oss direkt på Öppet Hus. De flesta har rekommenderats till oss och
många av mentorerna ställer upp flera gånger då de ser ett stort värde i erfarenhetsutbytet.

Vi matchar en personlig mentor till adepten. Engagemang och motivation är grunden i ett framgångsrikt mentorprogram. Adepten får ett bollplank och en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och en dörröppnare, ofta med ett stort kontaktnät i Göteborg.

Under programmets gång anordnas gemensamma träffar och däremellan ses adepter och mentorer på tu man hand. Genom att mentorerna delar med sig av sin kunskap, sina yrkeserfarenheter och sin vardag på jobbet får adepten insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att studera och arbeta i Sverige. Genom mentorprogrammet och våra mötesplatser får adepten också möjlighet att skapa sig ett nätverk inom sin bransch.

Mentorprogrammet ger kompetensutveckling och blir berikande både för mentorerna och de unga vuxna de stöttar.

För att mentorprogrammet ska bli lyckat krävs det att adepten har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar. Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för adepten och mentorn. Att bli adept betyder inte att man automatiskt får jobb även om det kan öka chanserna.

Ett bra upplägg kan vara att man träffas under en timme var 5: e vecka under ett år med uppehåll över sommaren. Här följer ett kort förslag på hur man kan lägga upp träffarna.

  • Presentation
  • Besök på mentorns arbetsplats
  • Förebilder och egenskaper
  • Lista starka sidor
  • Hur ser en bra arbetsplats ut? Vad kräver arbetsmarknaden?
  • Koder i arbetslivet och hur blir man attraktiv på arbetsmarknaden?
  • Motiv för att arbeta
  • Studiebesök på andra företag
  • Gå igenom CV, intervjuträna och söka arbete
  • Nätverk och personlig referens
Mentorparet

Bli mentor till en ung vuxen som är ivrig att komma in på arbetsmarknaden nu! Kontakta Astri.Lidman@gp.se