Vi söker mentorer inom följande yrken

Vi söker mentorer inom följande yrken

Yrken:
Apotekare/ receptarie
Tandläkare
Läkare

Föreningen Öppet Hus är endast verksamma i Göteborg. Vi arbetar på olika sätt för att öppna dörrar till arbetsmarknaden för unga vuxna mellan 17-30 år. Som mentor ställer du upp ideellt att träffa din adept ungefär 1-2 timmar var 5-6 vecka under ett års tid med uppehåll över sommaren. Mentorprogrammets fokus är på arbete, studier och sysselsättning.

Det är mycket berikande för både mentor och adept att vara med i programmet. Bara under år 2015 har närmare 150 ungdomar matchats till mentorer aktiva i arbetslivet. Vi är oerhört tacksamma för allas engagemang! Kontakta sofia.bruce@gp.se  astri.lidman@gp.se för att tipsa oss och för att få höra mer om dessa fantastiska möten! www.oppethus.se

Behovet av att få yrkesmentorer som är etablerade på arbetsmarknaden är mycket stort och kommer öka ännu mer under året. Var med och öppna dörrar för unga till arbetslivet nu, du behövs!sv_SESwedish