Vi söker mentorer i Göteborg

Vi söker mentorer i Göteborg

Inom branscherna:

  • Tandläkare
  • Läkare/ gynekolog
  • Apotekare
  • Doftindustrin
  • Bioteknik

Föreningen Öppet Hus är endast verksamma i Göteborg. Vi arbetar på olika sätt för att öppna dörrar till arbetsmarknaden för unga vuxna mellan 17-30 år. Som mentor ställer du upp ideellt att träffa din adept ungefär 1-2 timmar var 5-6 vecka under ett års tid med uppehåll över sommaren. Mentorprogrammets fokus är på arbete, studier och sysselsättning.

Det är mycket berikande för både mentor och adept att vara med i programmet. Bara under år 2015 har närmare 140 ungdomar matchats till mentorer aktiva i arbetslivet. Vi är oerhört tacksamma för allas engagemang!

Kontakta sofia.bruce@gp.se för att tipsa oss och för att få höra mer om dessa fantastiska möten! www.oppethus.sesv_SESwedish