23 nationaliteter är aktiva i Öppet Hus mentorprogram 2013

23 nationaliteter är aktiva i Öppet Hus mentorprogram 2013

Med stolthet kan Öppet Hus säga att vi har över 23 olika nationaliteter som är aktiva i vårt mentorprogram. Enligt våra adepter och mentorer är utbytet av erfarenheter sinsemellan mycket betydelsefullt. Att lära sig, förstå och intressera sig för en ny kultur, bransch, land och språk är mycket viktigt för människans och framtidens utveckling. Vi hoppas på att ännu fler ungdomar och mentorer hittar till Öppet Hus och ser vilka möjligheter detta nätverk ger.sv_SESwedish