Skanskas utvärdering av mentorprogrammet

Skanska har nu varit medlemmar i Öppet Hus under ett års tid. Hela ledningsgruppen (10 stycken) fick som julklapp, av deras chef Anders Erlandsson, att bli mentorer till unga vuxna Göteborgare. Nu har det gått ett ¨år och utvärderingen av mentorprogrammet gjordes med mentorerna på deras kontor. Under året som gått har det visat sig vara mycket uppskattat av adepterna att ha mentorer genom Öppet Hus som på olika sätt stöttat de i arbetssökandet och karriärsutvecklingen. Mentorprogrammet har lett till stärkt självkänsla, inspirerande och lärorika möten och mycket fina relationer och erfarenhetsutbyten.

Så här sa ett par av mentorerna:
”Jag har lärt mig hur det är att komma till Sverige och hur man tas emot”

”Jag har lärt känna en annan människa från annat land o kultur som jag inte lärt känna annars”

Så här säger en av adepterna:

Jag fick så mycket hjälp från min mentor. På grund av hans kontakter och studiebesöket som anordnandes för mig, fick jag en praktikplats på ett arkitektkontor.  Nu praktiserar jag på heltid. Jag är mycket glad, det här är den bästa hjälp jag någonsin fått här i Sverige.” -adept med mentor på SKANSKA

Tack för allt ert fina stöd!

Skanska besöksv_SESwedish