Jag vill ha mentor

Öppet Hus ger mentorer (främst till unga vuxna) från våra nätverk. (Giltigt uppehållstillstånd i Sverige är ett krav) 

Du anmäler dig direkt till oss eller genom våra kontakter på exempelvis Fryshuset, Angeredsgymnasiet, Katrinelundsgymnasiet, Integrationscentrum, Arbetsförmedlingen etableringen, ABC Hjällbo, Korta Vägen, UTI på Folkuniversitet och Team Göteborg.

Mentorprogrammet riktar sig till unga vuxna med utländsk bakgrund och syftet är att stötta personerna i sin karriär och föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Vi matchar en personlig mentor till dig. Engagemang och motivation är grunden i ett framgångsrikt mentorprogram. Du får ett bollplank och en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och en dörröppnare, ofta med ett stort kontaktnät i Göteborg. För att mentorprogrammet ska bli lyckat krävs det att du har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar. Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för dig och alla mentorer ställer upp ideellt.
Att vara med i vårt mentorprogram betyder inte att man  får jobb men du får ett nytt nätverk och många nya möjligheter.

Ett bra upplägg kan vara att man träffas under en timme var 5: e vecka under ett år med uppehåll över sommaren. Här följer ett kort förslag på hur man kan lägga upp träffarna.

  • Presentation
  • Besök på mentorns arbetsplats
  • Förebilder och egenskaper
  • Lista starka sidor
  • Hur ser en bra arbetsplats ut? Vad kräver arbetsmarknaden?
  • Koder i arbetslivet och hur blir man attraktiv på arbetsmarknaden?
  • Motiv för att arbeta
  • Studiebesök på andra företag
  • Gå igenom CV, intervjuträna och söka arbete
  • Nätverk och personlig referens


Vill du ha en mentor? Kontakta oss nu!

Efter avslutat mentorprogram delar Öppet Hus ut ett diplom till adepten.

Lycka till!!