Mentorprogram

ÖPPET HUS GER UNGA VUXNA I ÅLDERN 17 – 30 ÅR MENTORER FRÅN VÅRA NÄTVERK. UNGDOMARNA ANMÄLER SIG GENOM VÅRA KONTAKTER PÅ BL.A. ANGEREDSGYMNASIET, CHALMERS, HANDELSHÖGSKOLAN/FOLKUNIVERSITETET, INTEGRATIONSCENTRUM, ABC HJÄLLBO, FRYSHUSET OCH TEAM GÖTEBORG.

Syftet med mentorprogrammet är att stödja utvecklingen hos den enskilda individen, både mentorn och adepten.

Mentorskapet pågår ungefär under ett år, med uppehåll under sommaren. Vi rekommenderar att man träffas minst var sjätte vecka. En del träffas mer sällan och längre, medan andra ses kortare och oftare. Ni väljer själva vilken struktur som passar er bäst.

Mentor och adept lägger gemensamt upp en plan för genomförandet av mentorskapet.

Vi yrkesmatchar en personlig mentor till adepten. Engagemang och motivation är grunden i ett framgångsrikt mentorprogram. Adepten får ett bollplank och en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och en dörröppnare, ofta med ett stort kontaktnät i Göteborg.

För att mentorprogrammet ska bli lyckat krävs det att adepten har realistiska förväntningar. Sekretess och tillit är viktiga förutsättningar. Mentorprogrammet är helt kostnadsfritt för adepten och mentorn.


UppläggEtt bra upplägg kan vara att man träffas under en timme var 5: e vecka under ett år med uppehåll över sommaren. Här är ett kort förslag på hur man kan lägga upp träffarna.


• BESÖK PÅ MENTORS ARBETSPLATS
• FÖREBILDER OCH EGENSKAPER
• LISTA STARKA SIDOR
• HUR SER EN BRA ARBETSPLATS UT?
• KODER I ARBETSLIVET
• MOTIV FÖR ATT ARBETA

• STUDIEBESÖK PÅ ANDRA FÖRETAG
• PRAKTIK
• GÅ IGENOM CV, INTERVJUTRÄNA OCH SÖKA ARBETA
• NÄTVERK OCH PERSONLIG REFERENS
• PRESENTATION


Kontakta oss för att få eller bli mentor