Julgåva från EY

Julgåva från EY

EY har ett projekt som kallas Volunteering at work, det innebär att medarbetare kan ansöka om att få lägga upp till 16 timmar av sin arbetstid på en volontärinsats i en ideell organisation. Flera av deras medarbetare i Göteborg har valt att lägga sin tid i våra mentorprogram för att ge ungdomar och unga vuxna en inblick i arbetslivet. Genom att använda sitt engagemang och sin drivkraft kan de bidra till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som de själva utvecklas. Mentorprogrammen är intressanta, lärolika och ömsesidiga erfarenhetsutbyten!

EY’s julgåva 2015 gavs till Föreningen Öppet Hus, vi är mycket tacksamma över bidraget och över samarbetet vi har med EY.
Bidraget kommer stötta oss i utveklingen av verksamheten för att ge fler unga vuxna möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Motivering:
”För 2015 har julgåvor givits till några av de organisationer som vi samarbetar med inom Volunteering at Work, och en av anledningarna till att just Öppet Hus valdes är att ni på ett bra sätt skapar möjligheter för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.”

STORT TACK EY!

Vill ditt företag ge en gåva till Föreningen Öppet Hus?
Kontakta sofia.bruce@gp.se

 

 

 sv_SESwedish