Ikrams fantastiska resa!

Ikrams fantastiska resa!

Ikram kom till Sverige vid tretton års ålder från Somalia. Sju år senare gick hon ut gymnasiet
med 18 av 20 möjliga poäng. Hon hade inte haft möjlighet att gå i skolan i Somalia, hon har en polioskada och man skulle kunna se många hinder på hennes väg. Men Ikram är av en alldeles särskild sort. Ikram ser möjligheter och övervinner hinder. Hon har också en mycket stark övertygelse om att kunskap är framgång.

Nu är Ikram färdigutbildad apotekare och har en chefstjänst på ett apotek i Skåne. Ikram visar tydligt att allt är möjligt med den rätta viljan, motivationen och med goda förebilder. Idag är hon en förebild själv.

Vi hoppas att fler ungdomar inspireras och följer Ikrams fotspår och att våra mentorer förstår hur betydelsefullt deras arbete är för ungdomarna. Nedan följer Ikrams svar på vad mentorprogrammet har betytt för henne.

-Hur hjälper/hjälpte mentorn dig?

Min mentor, Ulf Nilsson, hjälpte mig med att förstå arbetsmarknaden och vara förberedd när jag gick på intervjuer. Han hjälpte mig med att skriva mitt cv och gav mig bra tips inför arbetssökandet. Ulf introducerade mig också för viktiga personer/chefer inom andra yrkesområden än mitt så att jag kunde skapa bra nätverk och kontakter när jag sedan började söka jobb. Detta hjälpte mig otroligt mycket.

-Vad är det bästa med att ha en mentor?

Var ska jag börja! Ulf, betydde väldigt mycket för mig och jag har kontakt med honom än idag. Tre år efter min examen har jag idag en chefstjänst och den första personen jag ville berätta det för var honom, eftersom det är mycket tack vare honom jag har lyckas så bra. Han uppmuntrade mig och byggde upp mitt självförtroende under mentorskapet. Han lärde mig att alltid söka det bästa för mig och alltid tänka ”jag blir undantaget även om andra inte får det”.

Mentorskapet förändrade mitt liv och jag tror det kan hjälpa många ungdomar att komma in i arbetslivet, men då gäller det också att de själva jobbar för det.sv_SESwedish