Idag möte på Volvo Cars

Idag möte på Volvo Cars

Tack Volvo Cars Diversity Council för att ni lät oss belysa vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vi ser mycket fram emot samarbetet med er!

Vi läser, ser och hör hur viktigt det är med mångfald på arbetsplatsen. Studier visar även att mångfald bland medarbetarna dessutom är lönsamt för företagen.
Har svenska företag råd att inte investera i mångfald?!

Forskare säger att det är viktigare att personer med olika bakgrund möts på arbetsplatsen än att de bor grannar. Grannar kan man undvika men de flesta tvingas faktiskt förhålla sig till sina kollegor. Undersökningar konstaterar även att det är vanligare att vänskapsband knyts mellan svenskfödda och invandrare på arbetsplatsen än i uppblandade bostadsområden.

Utgångspunkten ska vara att mångfald leder till ökad lönsamhet och förbättrad verksamhetsutveckling. Cirka 20 procent av befolkningen i Sverige har en annan bakgrund än svensk. Det finns många fördelar för företag och organisationer med att spegla samhället vi lever i. Det gör att man bland annat förstår sina kunder bättre, vilket i sin tur ökar lönsamheten.

Mentorsprogrammen är en fungerande metod och en konkret investering. 85 procent av alla lediga jobb förmedlas via kontakter och många utrikesfödda saknar relevanta kontakter. Många arbetsgivare ser mentorskapet som en bra investering för att få in nya medarbetare. Öppet Hus gör detta möjligt! WIN-WIN!

Stort tack till alla adepter, mentorer, samarbetspartners och medlemsföretag som gör Föreningen Öppet Hus uppdrag för mångfald möjligt!sv_SESwedish