Bra matchningar i våra mentorprogram

Bra matchningar i våra mentorprogram

En av många anledningar till att Öppet Hus mentorprogram blir så lyckade är att vi lägger tid och intresse på att matcha våra adepter och mentorer!
Vi utgår från varje enskild individs önskan innan vi matchar och startar programmen, vilket leder till framgångsrika och uppskattade upplevelser och möten för både adept och mentor.

Så här utvärderar en av våra mentorer på Västra Götalands Regionen mentorprogrammet:

”Mycket positivt är att vi varit så lika socialt, vi har haft roligt när vi setts, dessutom har vi nog haft ungefär samma förväntans nivå på våra möten och så var vi ju väldigt bra matchade yrkesmässigt, jag arbetar som just samhällsanalytiker och han läser till detta. ”sv_SESwedish