Bokmässan 28sept-1okt

Bokmässan 28sept-1okt

Årligen stödjer Bokmässan Öppet Hus med gratisbiljetter för adepter till Bokmässan på Svenska Mässan. Vi är väldigt tacksamma för det.

OBS! Det är ett begränsat antal biljetter och inbjudan mailas ut till adepter, först till kvarn gäller för anmälan!

”Bildning” är huvudtema för 2017 års bokmässa i Göteborg.

Vad betyder bildning 2017?
Vi lever i en tid av förändring. Demokratins grundvärden – öppenhet, tolerans, jämlikhet – utmanas från flera håll. Och trots att vi genom den snabba digitaliseringen och globaliseringen är mer sammanvävda än någonsin, hörs allt starkare röster om motsatsen: att världen och samhället glider isär, att vi är instängda i våra egna bubblor, att vi inte har några gemensamma intressen.

Bokmässans tema 2017 tar sin utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, i skolans, universitetens och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den, i kulturens kraft att kanalisera erfarenheten av att vara människa.

Kort och gott: Bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och konfliktfylld värld – och kanske förändra den?

Läs om programmet på: https://bokmassan.se/for-besokare/program/arets-program/sv_SESwedish