Angeredsutmaningen 22/9

Angeredsutmaningen 22/9

Sedan 2013 har Öppet Hus varit med i Angeredsutmaningen. Denna gång var ett fyrtiotal personer där från näringsliv och offentlig sektor plus konferencierer och elever som presenterade sina UF-företag för oss. Det bjöds på både härliga skratt och allvar. Vi träffas på Angeredsgymnasiet ett flertal gånger om året för att diskutera och inspireras av vilka stöd som idag ges och som kan ges till gymnasieeleverna där av näringsliv och offentlig sektor. Öppet Hus mentorprogram och mötesplatser är stöd vi bidrar med, som ger möjlighet till att få kontakt med arbetslivet och besöka/ pröva på olika arbetsplaster. Angeredsgymnasiet är en fantastisk gymnasieskola med fantastiska elever och mycket engagerade lärare, vi är mycket glada över att få arbeta med dem!

Vad är Angeredsutmaningen?

I december 2013 ställdes socialt engagerade företagare och andra ledare inför frågan:
’Vad gör ni för ungdomarna på Angeredsgymnasiet? Hur kan ni hjälpa dem att få kontakt med arbetslivet och få chansen att pröva på?’ En överväldigande del av eleverna på Angeredsgymnasiet har annan språklig bakgrund än svenska och många av dem har mycket kort studietid i Sverige. Väldigt få elever har kontaktnät utanför släkt, stadsdel eller skola. Deras framtids- och omvärldssyn är begränsad. De har svårt att se sig själva i en realistisk framtid och på vilket sätt de skall leva sitt vuxenliv.

Angeredsutmaningen är ett initiativ som tagits för att skapa bryggor mellan skola och externa partners inom näringslivet och offentlig sektor. Att ta del av deras nätverk för att stödja, men också utveckla arbetssättet kring mötet om vad som väntar studenterna under och efter avslutade studier.

 

Angeredsutmaningensv_SESwedish