5/11 informationsträff på Integrationscentrum

5/11 informationsträff på Integrationscentrum

För andra gången i år har Öppet Hus blivit inbjudna att informera nya gruppen nyanlända med legitimationsyrken på Integrationscentrum om vårt mentorprogram. Mentorprogrammet är ett utvecklande erfarenhetsbyte och en välfungerande metod mellan nyanlända och redan etablerade personer på arbetsmarknaden. Det är helt klart WIN-WIN-WIN!

Mentorprogrammet kan leda till:

  • Personliga referenser och nätverk
  • Studiebesök
  • Kontakter med vården
  • Inblick i vård-, försäkringssystem etc.
  • Ökad förståelse för svenska arbetsmarknaden
  • Bollplank för din karriär

Andra informatörer på plats är Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Vi ser såklart mycket fram emot detta!

 sv_SESwedish